සොදුරු නවාතැන්

දූවිලි ඇල්ල

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍යේ මායිමට ආසන්නව පිහිටා ඇති දූවිලි ඇල්ල නම් මනරම් දිය ඇල්ල රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට අයත්වේ.මෙය අඩි 148 ක් උසින් යුක්ත වන අතර ඒ අසලම අඩි 25 ක් පමණ උසින් යුක්ත තවත් චමත්කාර දිය ඇල්ලක් දැක ගත හැක.

කල්පිටියේ සැඟවුණු ලන්දේසි බළකොටුව

යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා රට වටේ යන්න තියෙනවනම්, තරුණයන්ට ඊට වඩා දෙයක් නැතිව ඇති. හැබැයි මෙහෙම ගමනක් යද්දි ගෙදරින් ව

පින්න විදින ඌවේ කොමළිය

ඌව ද්‍රෝණිය යනු මෙරට වංශ කතාව වෙනස් කළ සුවිසල් බිම් කඩකි. අදටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර අවශ්‍යතාවයෙන්

More News »

add_one