තනි මලක් සහිත සඳකඩ පහණකි වසා දැමුණු ටැම්පිට විහාරයකි

2015-05-06 09:49:00       745
feature-top
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් මාස්පොත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨායේ ඒදණ්ඩාවල පුරාණ විහාරස්ථානය හෙවත් ශ්‍රී සරණංකර සංඝරාජ විහරස්ථානයේ ටැම්පිට විහාර මන්දිරයේ සිතුවම්, බුදු පිළිම ඇතුළු පුරාවස්තු විනාශයට යමින් පවතී.

මාස්පොත ඒදණ්ඩාවල පුරාණ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී කඹරව සීලානන්ද හිමියෝ ඒ පිළිබඳ මෙසේ අදහස් දැක්වූහ.
'කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වැදගත් විහාරස්ථානවලින් එක් විහාර ස්ථානයක් මේ. මහනුවර යුගයේ ටැම්පිට විහාර මන්දිරයේ චිත්‍ර සහ බුදු පිළිම විනාශ වෙන බව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට කිහිපවරක් දැන්වූවා. ඒ නිලධාරීන් ආවේ නැහැ. අපට චිත්‍ර විනාශය පිළිබඳ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වනවාට වඩා වෙනත් කිරීමට දෙයක් නැහැ. අද ටැම්පිට විහාර මන්දිරය වසා දමා තියෙනවා. චිත්‍ර විනාශයට යන නිසා කවුරුවත් විහාරස්ථානයේ ඇති පිළිම වන්දනාමාන කිරීමට යන්නේ නැහැ. විහාරය වවුලන් ලගින තිප්පොළක් බවට අද පත්වෙලා. මෙහි මහනුවර යුගයේ ඇති සංඝාවාසය අද කඩා වැටෙන්නට ආසන්නව පවතිනවා. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මේ පැත්තේ එන්නේ නැහැ. අපට මේ සංඝාවාසය හදන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හැදුවොත් පැරැණි ගතිය නැතිවෙලා යනවා. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මෙම සංඝාවාසය කඩා වැටී විනාශ වෙනකම් තමයි ඉන්නේ.'

මෙම විහාරස්ථානයේ දැනට විනාශවෙමින් පවතින පුරාවස්තු ඉක්මනින් ආරක්‍ෂා කර දෙන ලෙස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ වගකිවයුතු නිලධාරීන්ගෙන් විහාරස්ථානයේ දායක සභාව සහ විහාරාධිකාරී කඹරව සීලානන්ද හිමියෝ ඉල්ලා සිටිති.

Wmqgd .ekSu uu mqj;am; weiqfrks

More News »