සීගිරියේ Elephant Corridor Hotel

2015-08-20 01:52:00       770
feature-top
සීගිරියට නුදුරින් පිහිටා ඇති සොඳුරු නවාතැන් අතරින් Elephant Corridor Hotel කියන්නේ ඔබට අලුත්ම අත්දැකීමක් ලබා දෙන තැනක්.

Elephant Corridor Hotel හි නිවාඩු පාඩුවේ නවතින්න යන ඔබට සුපිරි පහසුකම් බොහොමයක් අත්විඳින්නට පුළුවන්. සොඳුරු දසුනක් මවන ප්‍රධාන නාන තටාකය සහ ඔබේ පැකේජයට ලැබෙන පෞද්ගලික තටාකය, ස්‌පා පහසුකම්, ඔබෙ නිදහස් වෙලාව ගත කරන්නට ඔබ කැමති ක්‍රීඩාවක් කරන්නට ඇති පහසුකම් වගේම ඔබට වටපිටාවේ ඇවිදින්නට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා මගපෙන්වන්නකු පවා Elephant Corridor Hotel ඔබ වෙනුවෙන්ම සුදානම් කර තිබෙනවා.

SRYA PACKAGE, KVERA PACKAGE,
ALAKAMANDA PACKAGE යන පැකේජ තුනකින් ඔබට පහසු ඔබ කැමති Wedding පැකේජයක් තෝරාගෙන ඔබේ මංගල උත්සවය සඳහාත් Elephant Corridor Hotel තෝරා ගන්නට පුළුවන්.

දුටු පමණින් නෙත් වශී කරන දසුන් වලින් පිරුණු වටපිටාවක පිහිටා ඇති Elephant Corridor Hotel ඔබට ගැලපෙන මිල ගණන් වලින් ඔබට කැමති වර්ගයේ කාමරයක් තෝරාගෙන ඔබේ නිවාඩුව නිවාඩු පාඩුවේ නිදහසේ ගත කරන්නට ඔබට ඉඩ ලබා දෙනවා ඇති.

අන්තර්ජාලයෙන්ම ඔබට අවශ්‍ය කාමරය වෙන් කර ගැනීමේ පහසුකමත් ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවියේ සපයා තිබෙනවා.

Wmqgd .ekSu taIshka r weiqfrks

More News »