යාපනය සරසවියේ උපත පිළිබඳ ඉතිහාසයෙන් බිඳක්

2015-09-08 09:52:00       759
feature-top
යාපනය සරසවියේ උපත පිළිබඳ ඉතිහාසයෙන් බිඳක්

දමිළ ජනතාව පාරම්පරිකව ජීවත්වන උතුරු නැ‍ඟෙනහිර ප්‍රදේශයේ විශ්ව විද්‍යාලයක් පිහිටුවිය යුතු ය යන සිතිවිල්ල දමිළ ජනතාවගේ සිත් තුළ ජනිත වී තිබුණේ නිදහස ලැබීමටත් පෙර සිටය. එහෙත් එම ඉල්ලීම තම දේශපාලන සටන් පාඨ බවට පත් කරගත්තේ පැරැණිම දමිළ දේශපාලන පක්ෂය වන ජී. ජී. පොන්නම්බලම් මහතාගේ දෙමළ කොංග්‍රස් පක්ෂයත්, එය දෙකඩ වීමෙන් නිර්මාණය වූ එස්. ජේ. වී. චෙල්වනායගම්ගේ ෆෙඩරල් පක්ෂයත්ය. තම ජීවිත කාලයෙන් වැඩි කොටසක් නයා හා මුගටියා ලෙස එකිනෙකාට විරුද්ධවාදීව දේශපාලන ක්‍රියාවලියක නිරතව සිටි මේ සුවිශේෂී පුද්ගලයින් දෙපළ යාපනය විශ්වවිද්‍යාල මාතෘකාවේදීත් ප්‍රතිවාදීන් ලෙස තරගයකට එා්ෂා කරද්දී චෙල්වනායගම් පැවසුවේ දමිළ ජනතාවට අවශ්‍ය වන්නේ දමිළ විශ්වවිද්‍යාලයක් බවයි. මෙම ලිපි පෙළ යාපනය සරසවියේ ඉතිහාසය විමසුමට ලක් කරයි.දමිළ පක්ෂ දෙකම සමඟි වී දමිළ ජනයා ජීවත්වන ප්‍රදේශයක විශ්වවිද්‍යාලය ස්ථාපනය කරන්නැයි රජය වෙත බල


Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »