විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය

2016-06-28 11:09:00       812
feature-top
විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය (131,693 හෙක්ටයාර / 325,420 අක්කර) ශ්‍රී ලංකාවේ වනෝද්‍යාන 20 අතුරින් විශාලත්වයෙන් මුල් තැන ගනී.

ශ්‍රී ලංකාව තුල දිව්යන් දැක ගැනීම සඳහා විල්පත්තු (විල් පෙදෙස)ජාතික වනෝද්‍යානය (1938) ලොවපුරා ප්‍රසිද්ධව ඇත.
විල්ලු හෙවත් වැසිදිය රැස්කුරු කුඩා ජලාශ ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම ප්‍රදේශයේ බහුලව දැක ගත හැක.

වනෝද්‍යානය පස තඔ රත් පැහැය ගන්නා අතර විජය රජුගේ ආගමනයේදී (ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම රජතුමා, 543-504 ක්‍රි.පු.)දිවයින හැදින්වීමට තම්බපන්නී යන නාමය භාවිතා කර ඇත.

More News »