මීමුරේ – රාස්සගලේ නැගලා, තාලිකටේ නාගන්න

2016-12-02 10:56:00       756
feature-top
 නුවර මහියංගන පාරේ මහියංගනය පැත්තට ටික දුරක් ගියාම හමුවන හුන්නස්ගිරිය පාරේ නකල්ස් රක්ෂිත පිවිසුම් මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 30 ක දුරකින් මීමුරේ ගම පිහිටලා තියෙනවා. නගරයේ දියුණුවෙන් නොඉඳුල් වූ ගමක් බලන්නට යන්නට නම් මී මුරේ කියන්නේ හොඳම තැනක්. ලකේගල සහ රාස්සගල කන්ද, ලංකාවේ පැරණිම මී ගහ, තාලිකට වගේ සුන්දර දිය කඳුරවල්, ඒවායින් පෝෂණය වන කුඹුරු සහ ඒ පැත්තට ආවේනික ආහාරපාන විශේෂයෙන් කිතුල් රා පානය ඔබේ අත්දැකීම තවත් සුන්දර කරාවි.

තරණය කලයුතු කාලය : වසරේ එක් එක් කාලයන් වල මීමුරේ එක එක හැඩ ගන්නවා. ඒ නිසා මේ කොයිකාලේ ගියත් ඔබට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ.

aniwa.lk


More News »