සංචාරකයන් පිනවන සුන්දර ගලබොඩ දියඇල්ල

2017-08-03 10:11:00       696
feature-top
මධ්‍යම කඳුකරයේ වටවල ප‍්‍රදේශයට මේ දිනවල ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව නිසා දිය පිරි සුන්දර ගලබොඩ දියඇල්ල දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණයට දිනාගෙන තිබෙයි.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ නාවලපිිටිය සහ වටවල දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර පිහිටි ගලබොඩ දිය ඇල්ලේ උස අඩි 98ක් පමණ වේ.

වටවල පොලිස් බල ප‍්‍රදේශයට අයත් විග්ටන් රක්‍ෂිතයේ සිට ගලබොඩ දියඇල්ලට ගලා බසින අධික ජලකඳ කඳු පාමුල පිහිටි මහවැලි ගගට ගලා බසියි.Wmqgd .ekSu ��r mqj;am; weiqfrks

More News »