වලාකුළු අතර කදු මුඳුනක්

2018-03-17 11:16:00       801
feature-top
සුන්දර බෙලිහුල් ඔය,කළුපහන කේන්ද්‍ර කරගත් ඇල දොල ගංගා සුන්දර කඳු මුදුන් මෙන්ම තැනිතලා , නිම්න වලින් වසාගත් සුන්දර ප්‍රදේශයක් ලංකාවේ නැති තරම්‍ ය. හා ගල(හාවාගල),ආදර කන්ද(පරෙවියන්ගල), පහන්තුඩා ඇල්ල, බඹරකන්ද ඇල්ල, ලංකා ඇල්ල, යාලතැන්න ඇල්ල, ගලපිටගල, සමනල වැව, වංගෙඩිගල, කළුපහනත් ඔහියත් යා කරන යකාගේ පඩිපෙල, 

එය ඔස්සේ හෝර්ටන් තැන්නට යාම, නන්පේරියල් වතුයාය,බේකර්ස් බෙන්ඩ් සහ නැග්රැක් බංගලාව මේ අතරින් සංචාරකයා ඇද බැද තබාගන්නා ස්ථාන කිහිපයකි.More News »